Instruktioner porttelefon och passersystem

Lås upp/ öppna dörr
Håll upp nyckelbrickan mot ikonen på läsaren/porttelefonen eller mot mitten om någon ikon inte finns. Systemet registrerar nyckelbrickan och låser upp/ öppnar dörren.

Vissa tider på dygnet, mellan kl. 22-05, måste en portkod anges efter att
nyckelbrickan har visats.

Porttelefon – Uppringning med namnlista
Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp.

Porttelefon – Öppna med svarstelefonen
När samtalet från porttelefonen accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från port (x). Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen.