Brandskydd

Denna text är till för våra hyresgästers säkerhet och följer de lagar som reglerar brandskyddet i en fastighet.

 • Det är absolut förbjudet att förvara brandfarligt material eller vätska i byggnaderna.
 • Vid fara: ring 112 och meddela vad som hänt, namn och plats för händelsen. Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112.

Tänk också på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga eller förbjudna ämnen i garaget, i förrådet eller på andra håll i fastigheten. Inga cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller annat får finnas i trapphuset p.g.a. brandrisk och utrymningsproblem.

Om du har frågor gällande ditt boende eller vad du får eller inte får förvara, är du välkommen att kontakta din fastighetsskötare Riksbyggen. Se kontaktlista.

Brandvarnare

Vid inflyttning finns en brandvarnare monterad i lägenheten. Den sitter ofta i hallen och skall varna vid rökutveckling i lägenheten.

Hyresvärden ansvarar för att brandvarnaren fungerar vid inflyttning, därefter ansvarar hyresgästen för batteribyte och för att brandvarnaren alltid är i drift. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip från varnaren, då är det dags att byta batteri. Genom att trycka på knappen på brandvarnaren funktionsprovas den.

Mer information kring brandvarnare KD-134A/10Y. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda produkten och spara den för framtida referens.

 1. Översikt:
  Brandvarnaren fungerar genom att infrarött ljus sänds ut och reflekteras av den rök som uppstår i början av en brand (pyrande glödbrand). Varnaren består av ett fotoelektriskt system, en identifieringskrets för signalbehandling samt en larmkrets. Det infraröda ljuset reflekteras och sprids mot rökpartiklarnas ytor när röken kommer in i varnarens detekteringskammare. Den fotoelektriska dioden tar emot det reflekterade ljuset och alstrar en fotoelektrisk signalström. Signalen från dioden behandlas kontinuerligt av identifieringskretsen, och när identifieringskretsen känner av en signalström från ljus som har reflekterats mot rök, utlöses larmet. KD-134A/10Y har en modern och kreativ design; den är liten och elegant och lätt att använda.
 2. Tekniska data:
  Strömförsörjning: 9-voltsbatteri ((ULTRA LIFE/EvE/Forte Lithium batteri-Long Life)
  Strömförbrukning i viloläge: 6–12 µA  
  Drifttemperatur: -10℃–+40℃
  Larmets ljudnivå: ≥85 decibel på 3 meters avstånd
  Storlek (diameter): 101×34 mm
  Dammskydd medföljer
 3. OBS!
  A) Inuti brandvarnaren finns inga delar som behöver bytas ut förutom batteriet.
  B) Varje gång du byter batteriet måste du kontrollera med testknappen att varnaren fungerar som den ska.
  C) Använd inte varnaren i fuktiga, dammiga eller rökiga omgivningar.
  D) När batteriet börjar ta slut, ljuder larmet med ca 45 sekunders mellanrum. Då ska batteriet bytas ut.