Flytta ut

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligen. Blanketten skickas/lämnas till Tornet. Blanketten/uppsägningen kan även skickas in via e-post. Uppsägningstiden är 3 månader och gäller från månadsskiftet. Innan avflyttning görs en besiktning av lägenheten. Lägenheten ska lämnas innan klockan 12 första vardagen efter hyrestidens utgång. Nycklar som kvitterats ut lämnas personligen till Tornet.

Säg upp ditt hyreskontrakt

Vid uppsägningen kan du använda blanketten Uppsägning Hyresavtal, du kan ladda ner den här:

Blanketten ska skickas till din förvaltare.

Besiktning av din lägenhet

När vi har fått din uppsägning skickar vi en uppsägningsbekräftelse via e-post till dig. I bekräftelsen hittar du namn och telefonnummer till den som ska besiktiga din lägenhet. Du kan ringa och boka om besiktningstiden så fort du fått bekräftelsen.

Om det är onormalt högt slitage kan du bli ersättningsskyldig.

All utrustning som hör till bostaden (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, router, digitalbox, och liknande) måste finnas på plats vid besiktningstillfället.

Visning av din lägenhet

En uthyrare från Tornet kommer att kontakta dig om visning av din lägenhet. vara. Om du ska vara bortrest under uppsägningstiden – kontakta din förvaltare.

När du säger upp ditt hyreskontrakt annonserar vi ut den för att hitta en ny hyresgäst. Då måste du vara beredd att låta sökanden titta på bostaden. Ni får naturligtvis komma överens om tidpunkten.

Besiktning och lämna nycklarna

Sista dagen i din lägenhet ska den besiktigas och du ska lämna nycklarna. Detta sker senast klockan 12:00 på avflyttningsdagen. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag, ska nycklarna lämnas innan klockan 12.00 första vardagen efter helgen.

Om du inte har alla nycklar eller städat på ett godtagbart sätt så kommer du att få betala för låsbyte och städning.

Flyttbilen

Ta gärna kontakt med din förvaltare för att se om flyttbilen kan stå på något bra ställe.

Kom ihåg

När du sagt upp lägenheten:

  • Gör adressändring.
  • Säg upp/flytta bredband, telefonin och tv. Lämna kvar router, media box och fjärrkontroll. Tel nr till Telia: 020-20 20 70
  • Avsluta ditt elavtal i samband med att ditt hyresavtal löper ut.
  • Teckna elavtal på din nya adress.

Nyttiga länkar

https://tornet.se/att-bo-hos-oss/boskola/