Lägenhetsbyte

Om du vill byta lägenhet med någon så måste bytet godkännas av Tornet. Du behöver ha beaktansvärda skäl för bytet och den du byter med måste ha goda boendereferenser och uppfylla våra krav när det gäller hyran. Hyresgäster som vill göra ett direktbyte ska i regel ha bott i nuvarande lägenhet minst ett år.

Direktbyte

Om du vill byta din lägenhet och själv har hittat någon att byta med så måste bytet godkännas av oss.

Ansökan om lägenhetsbyte, se pdf.

Du behöver skäl för bytet

  • Ändrade familjeförhållande
  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållande- önskemål om lägre hyra
  • Ändrade förhållande pga av arbetsplatsens – eller studiernas läge
  • Väsentligt förbättrad bostadsstandard

Bytet ska inte innebära en olägenhet för hyresvärden

Det betyder att den du vill byta med måste uppfylla våra krav, ha goda boendereferenser och godkännas av oss.

Vi behöver godkänna den nya kunden

Den du vill byta med måste uppfylla följande krav om den nya lägenheten.

  1. Godkända beaktansvärda skäl för bytet.
  2. Inkomst enligt Tornets inkomstkrav.
  3. Inga hyresskulder.
  4. Inga betalningsanmärkningar.
  5. Uppfyller Tornets övriga krav.

Om du har fått din nuvarande bostad genom byte för mindre än ett år sedan krävs mycket speciella skäl för att du ska få tillstånd till ett nytt byte.

Hur gör du?

När du har hittat någon du vill byta bostad med fyller du i ansökningsblanketten för lägenhetsbyte som du kan skriva ut från hemsidan. Det är viktigt att du anger varför du vill genomföra bytet eftersom det är avgörande för en godkänd ansökan. Observera att byte inte får genomföras förrän samtliga inblandade hyresvärdar lämnat sitt godkännande och alla kontakt är skrivna.

Nyttiga länkar

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/hyra-av-bostad-och-lokal/byta-och-overlata/byta-bostad/

https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/blanketter-och-mallar/74-ansokan-lagenhetsbyte/