Bad/Dusch

Inga borrhål får utföras vare sig på väggar eller golv. Handdukstorken är elansluten och belastar er elförbrukning.

Balkong

Balkongen är en härlig del av lägenheten – speciellt på sommaren. Ta hänsyn till grannen när du använder den. Detta gäller:

  • Häng inte blomlådor på utsidan av balkongen – de kan ramla ned och skada andra.
  • Piska inte mattor från balkongen. Var försiktig när du vattnar blommor eller rengör balkongen så att vatten inte rinner in hos grannen under.
  • Grillning på balkongen är inte tillåten på grund av risken för brand och os.

Vid behov av vindskydd till balkongen ber vi er kontakta förvaltaren på ert område.

Brandvarnare

Om din lägenhet har en brandvarnare som matas med ström från elnätet blir batteribyten överflödiga. Brandvarnaren är däremot utrustad med ett backup batteri för att även fungera vid elavbrott. Du ansvarar för att regelbundet funktionstesta brandvarnaren. Genom att trycka på knappen mitt under varnaren kan den funktionstestas.

Om din lägenhet har en brandvarnare som drivs med batteri ansvarar du för att regelbundet funktionstesta brandvarnaren. Genom att trycka på knappen mitt under varnaren kan den funktionstestas. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip från varnaren.

Cykel- och barnvagnsrum

I de flesta hus finns förråd för cyklar och barnvagnar. Cykel- och barnvagnsrummen är endast till för cyklar respektive barnvagnar. Tornet ansvarar inte för ägodelar som förvaras i dessa utrymmen.

Diskmaskin

I köket är förberedelse för installation av diskmaskin utförd för el och vatten. För anslutning av diskmaskin måste en auktoriserad fackman anlitas. Kontrollera med ert försäkringsbolag om installation av diskmaskin täcks av ert försäkringsbolag.

Grillning

Grillning på balkong eller uteplats är inte tillåten på grund av risken för brand och os. Grillning får endast ske på anvisad plats på gården.

Husdjur

Hund och katt i lämplig storlek och mängd, liksom hamster och marsvin eller liknande är OK, liksom burfåglar. För övriga djur fordras tillstånd. Tänk på att hundar och katter inte får rastas i bostadsområdet och att husdjur alltid ska hållas kopplade i området.

Ingen matning av fåglar eller andra djur får ske från balkong inte heller är det tillåtet att ställa ut mat. Kamphundar och kräldjur godkänns ej som husdjur.

Hål i väggarna

Tänk efter före innan ni gör hål i väggarna för att sätta upp hyllor, tv-konsol eller liknande. Ni bor i hyresrätt och nästa hyresgäst kanske inte vill ha tv:n eller hyllorna på samma plats som ni.

Försök att välja flyttbara alternativ som inte skadar väggarna.

Väljer ni ändå att skruva upp saker på väggarna kan ni bli skyldig att betala en omtapetsering. vid eventuell avflyttning . Om väggarna är målade gäller att mindre hål (<5 mm) ska fyllas igen och större hål (>5mm) ska spacklas, slipas och målas.

Lägenhetstemperatur

I de flesta av Tornets lägenheter sitter det i hallen en givare som mäter temperaturen och som vi kan avläsa för att hitta en inställning som kan ge en behaglig temperatur mellan 20-21 grader i lägenheten. Vi kan inte styra temperaturen individuellt för varje lägenhet.

Rökning

Rökning är inte tillåtet i lägenheten, på balkongen eller uteplatsen. Rökning får endast ske utanför byggnaden men inte vid entrén.

Sköt om din lägenhet

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst!

Golv

Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta.

Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten på trägolv skadar det. Använd endast milda rengöringsmedel. Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt. När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten. Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel.

Kyl och frys

I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel, och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet.

Rengöra köksfläkten

Om det i din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

Toalett och badrum

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etcetera får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier.

Ventilation

Ta för vana att dammsuga ventilationsdon och tilluftsfilter regelbundet.

Trapphuset

Trappuppgångarna är din utrymningsväg och räddningstjänstens väg in om det skulle inträffa något i din lägenhet. Håll därför trappuppgångar och entréer fria från cyklar, barnvagnar, skor, mattor och leksaker. Rökning i trapphusen är förbjuden.

Uteplats

Lägenhetens tillhörande uteplats skall hållas välvårdad och eventuella staket eller häckar väl underhållna. Hyresgästen är skyldig att hålla anvisad höjd på häck och inte göra ingrepp på staket eller dylikt. Om dessa anvisningar inte följs äger hyresvärden rätt att vidta arbeten för att upprätthålla funktionen på hyresgästens bekostnad.

Grillning på uteplatsen är inte tillåten på grund av risken för brand och os.

Varmvattenmätare

I de flesta av Tornets lägenheter finns en varmvattenmätare som mäter hur mycket varmvatten ni förbrukar. På hyresavin betalar ni , med tre månaders eftersläpning,i efterskott er verkliga förbrukning. För att se hur mycket varmvatten ni förbrukar kan ni logga in på en webbsida som heter MeView.

Logga in med användaruppgifter och lösenord enligt uppgifter som ni har fått i samband med inflyttning. Om ni saknar dessa uppgifter kontakta er förvaltare.

Ytterdörr

Lägenhetens ytterdörr är av säkerhetstyp och inga hål eller skruvhål får utföras. Lägenheterna har ingen huvudnyckel. Kommer ni överens om att någon från fastighetsförvaltningen får gå in i lägenheten när ni inte är hemma så ställer ni låscylindern i läge “tio i tio” så kan de öppna med servicenyckel. I Bopärmen finns instruktion angående detta.

Ändringar

Om ni vill måla eller tapetsera om, eller göra andra ändringar i lägenheten måste ni ha Tornets tillstånd i varje separat fall. Vårt krav är att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och med neutrala färger. Men kom ihåg att vid avflyttning kan ni bli ersättningsskyldiga för icke fackmässiga arbeten, skador och onormalt slitage.

Nyttiga länkar

https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/Boendeinformation/valkommen-som-hyresgast/