Andrahandsuthyrning

Om du inte ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, om det finns beaktansvärda skäl, hyra ut den i andra hand. Beaktansvärda skäl kan vara studier eller arbete på annan ort (inte pendlingsavstånd) under en begränsad period.

Hos Tornet är andrahandsuthyrning tillåten under en begränsad tid och tidsperioden ska kunna styrkas med intyg eller liknande. Vi brukar börja med ett halvår, men kan förlänga till ett år om du tex studerar på annan ort och studierna är längre.

Vi ger inga generella tillstånd utan varje ansökan prövas för sig.

Du behöver ansöka om andrahandsuthyrning

Här kan du ladda ner ansökan om andrahandsuthyrning:

Om du hyr ut utan att Tornet godkänt det kan du förlora ditt hyresavtal.

Du behöver skäl för uthyrningen

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort.
  • Särskilda familjeförhållanden.

Du är fortfarande ansvarig för att

  • Betala hyran i tid.
  • Din lägenhet inte förstörs.
  • Dina grannar inte störs.
  • Snabbt anmäla fel i lägenheten till oss.

Skriv kontrakt med din hyresgäst

Det är viktigt att du skriver ett hyreskontrakt med den du hyr ut till. Kontraktsmall finns på: Hyresgästföreningen, Hyra ut i andra hand

Är du utomlands under uthyrningsperioden behöver du även skriva under en fullmakt till någon som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter under perioden du är bortrest.

Ska du hyra i andra hand?

Om du ska hyra i andra hand är din hyresrelation med förstahandshyresgästen, inte med Tornet. Det innebär bland annat att du aldrig kan ta över kontraktet och om du och den du hyr av kommer i konflikt kring hyra eller annat kan inte Tornet hjälpa dig med detta.

Nyttiga länkar

Hyresnämnden, Hyra ut i andra hand
Hyresgästföreningen, Hyra ut i andra hand
http://www.fastighetsagarna.se/webbshop/broschyrer-och-faktablad/riktlinjer-for-andrahandsuthyrning-ladda-ner