Energismarta hem för alla

Tornet är inget vanligt bostadsbolag. Vi drivs av nyfikenhet, vad är egentligen möjligt när det gäller hållbart byggande? Med nya lösningar för klimatneutrala energisystem bygger vi bostäder som producerar och sparar energi. På så sätt påverkar vi utvecklingen mot mer hållbara stadsdelar – där man gör miljön en tjänst bara genom att bo.

Tornet satsar på unika stadsdelar

Electric Village är ett pilotprojekt som ligger i framkant vad gäller energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Vi satsar på ett innovativt och hållbart byggande, i enlighet med den klimatomställning som krävs om vi ska nå målen i Parisavtalet och i Agenda 2030.

Klimatsmart boende

Electric Village är ett samverkans- och forskningsprojekt där vi sätter standarden för utveckling av helt nya energisystem och framtidens energi- och uppvärmningslösningar. Inte minst Boverket tror på Tornets satsning och har beviljat ett forskningsanslag på 20 miljoner kronor. Ansökningar är även inlämnade till Energimyndigheten och Vinnova om 15 miljoner kronor.

Electric Village består av tre delar:
– Banbrytande teknik för framtidens energisystem
– Hållbar cirkulär livsstil
– Kunskapsspridning nationellt och internationellt

Vi utvecklar innovativt byggande för att minimera klimatavtrycket

Bostäderna blir i stort sett självförsörjande med energi. Vi utreder även möjligheten att skapa ett mikronät där underskott och överskott  matchas i ett holistiskt energisystem.

Med hjälp av artificiell intelligens, AI, kan vi kombinera solenergi, fjärrvärme och bergvärme med ny vätgasteknik. Systemet förutser behov och förbrukning och väljer det energislag som ger lägst klimatavtryck vid varje tidpunkt.

De boende uppmuntras till att sänka klimatavtrycket med skräddarsydda förslag genom Tornets nyutvecklade boende-app, en digital plattform som talar flera språk och vägleder de boende i klimatsmart resande, sopsortering, matinköp med mera. Läs mer här.

Electric Village i korthet

Electric
• Framtiden är elektrisk
• Teknik för holistiska energisystem

Village
• Gröna stadsdelar med
• Biologisk mångfald
• Odlingar
• Social gemenskap