Vätgas och förnybar energi

Vätgas är en intressant och viktig del i övergången från fossila bränslen till klimatsmarta alternativ. Att lagra energi i vätgas det möjligt att effektivt lagra större energimängder och under längre tid jämfört med till exempel batterier.

En viktig metod för att framställa grön vätgas är via elektrolys av vatten, med hjälp av förnybar energi exempelvis från sol. Vattnet spjälkas till vätgas och syre. Vätgasen används sedan för att lagra energin under längre tid, kanske till vintern då energibehovet är större och soltimmarna färre. En bränslecell används som omvandlare och gör om vätgasen till elektricitet och värme. Det enda ”utsläpp” som blir är rent vatten.

När ett energisystem är fristående och inte uppkopplat till elnätet pratar man om att det är off-grid. Här kan vätgas och bränsleceller spela en avgörande roll för ett holistiskt och självförsörjande energisystem i framtidens bostäder.

Intro

Experiment