Låssystem – Porttelefon & Passagesystem

Skolskeppet har förutom lägenhetsnyckelsystem också porttelefon och passagesystem med tagg.

Axema passersystem skyddar alla delar av fastigheten såsom entréer, garage, miljöbod, cykelrum och barnvagnsrum.

Ni har vid er inflyttning kvitterat ut tre nycklar till er lägenhet, tre stycken taggbrickor till passagesystem samt tre nycklar till ert postfack.

Nyckelsystemet är spärrat, det är enbart via förvaltare, se kontaktlista, erhålls nya nycklar. Borttappade nycklar skall omedelbart anmälas till förvaltare samt Bostad Västerås.

Vid avflyttning ska samtliga taggar, post- och dörrnycklar lämnas in till Bostad Västerås, även om de anskaffats av hyresgästen. Vid borttappade nycklar utförs alltid ett låsbyte som debiteras hyresgästen.

Porttelefon, samtliga lägenheter finns med i ”porttelefonregistret”, namn samt telefonnummer. Om registret behöver uppdateras, kontaktas Bostad Västerås.