Måla

Som hyresgäst har du rätt att måla själv på egen bekostnad. Det är dock nödvändigt att underhållet utförs på ett snyggt och fackmannamässigt sätt samt återställs i ursprunglig färg och skick. I denna fastighet är färgkoder på väggar och snickerier följande 0502-y med glans 7.