Information gällande läckagelarm i installationsschakt i badrum

Bakom luckan I badrummet I er lägenhet sitter en sensor som larmar vid fuktläckage från installationer I schaktet.

Om ni hör pip från sensorn bakom luckan I badrummet: ring felanmälan Riksbyggen 0771-860 860.

Information Concerning Leakage Indicator in Bathroom

Behind the hatch in the bathroom in your apartment there is an indicator that reacts on leakage from the pipes.

If you hear a beep from the hatch, please call Riksbyggen 0771-860 860.