Hushållssopor / matavfall

Hushållssopor och matavfall läggs i två olika behållare på gården framför huset. Observera att hushållssopor och matavfall sorteras separat.

Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive kärl i soprummet. Papperspåsar för sortering av matavfallet finns i soprummet för källsortering vid parkeringsplatserna.

Källsortering

I soprummet vid parkeringsplatserna kan man även sortera sitt andra avfall såsom papper, glas m.m. Mer information om källsorteringen framgår av den information som finns uppsatta i soprummet. Grovsopor får våra boende själv transportera till närmaste deponicentral.

Tillträde soprum

Tillträde till soprummen sker med lägenhetsnyckeln.