Kontaktuppgifter kring ditt boende

Felanmälan vardagar, kl. 07.00-16.00
Tel nr: 021-811 368
E-post: joakim@vsoa.se
Vid felanmälan på vitvaror skall produkt- och serienummer anges.

Akutsituation jourtelefon
Tel nr: 
021-350 100
Får endast användas vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid, samt kvällar och helger.
Missbruk av journumret debiteras hyresgästen.

Bostad Västerås

Uthyrning, uppsägningar och administrativa frågor
Telefontider vardagar 10-12 och 14-16
Tel nr: 021-17 19 50
E-post: info@bostadvasteras.se

Fastighetsförvaltare och Lägenhetsbesiktningar
Linda Saleback
Tel nr: 072-303 24 86
E-post: linda.saleback@bostadvasteras.se

Tornet

Hyresavisering 
Tel nr: 0727-00 12 94
E-post: hyra@tornet.se