Brandskydd

Denna text är till för våra hyresgästers säkerhet och följer de lagar som reglerar brandskyddet i en fastighet.

  • Det är absolut förbjudet att förvara brandfarligt material eller vätska i byggnaderna.
  • Vid fara: ring 112 och meddela vad som hänt, namn och plats för händelsen. Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112.

Tänk också på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga eller förbjudna ämnen i garaget, i förrådet eller på andra håll i fastigheten. Inga cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller annat får finnas i trapphuset p.g.a. brandrisk och utrymningsproblem.

Om du har frågor gällande ditt boende eller vad du får eller inte får förvara, är du välkommen att kontakta din fastighetsskötare Riksbyggen. Se kontaktlista.

Brandvarnare

Vid inflyttning finns en brandvarnare monterad i lägenheten. Den sitter ofta i hallen och skall varna vid rökutveckling i lägenheten.

Hyresvärden ansvarar för att brandvarnaren fungerar vid inflyttning, därefter ansvarar hyresgästen för batteribyte och för att brandvarnaren alltid är i drift. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip från varnaren, då är det dags att byta batteri. Genom att trycka på knappen på brandvarnaren kan den funktionsprovas.