Sköt om din lägenhet

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst.

Golv

Golv skall vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Parkettgolv rengörs med milda rengöringsmedel och mycket lite vatten. Se vidare under flik 12.

Persienner solskydd

Vill ni montera persienner eller annat solskydd rekommenderar solskyddsfirman Bryma, www.bryma.se. Bra renommé och pris.

Telefonnummer: 031-238070.

Endast persienner i ljus kulör (vita) får monteras.

Bryma´s egen motsvarande persienn heter Bryma Lux. Persienner tillhör normalt inte lägenhetens inventarier.

Om förra hyresgästen lämnat persienner kvar ansvarar du själv för att underhålla dem.

Kök

I kök kan det vara en bra idé att regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar inte bara mindre hushållsel, de ger dessutom en jämnare temperatur!

Flott och damm som fastnar i fläkten gör att fläkten fungerar sämre och utgör dessutom en brandfara. Ta för vana att rengöra köksfläkten med jämna mellanrum. Om du har en diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten- prova först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det- fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan du skruva loss behållaren under handfatsröret och rengöra den och inuti röret.

Använd aldrig kaustiksoda eller liknande kemikalie!

Diskmaskin

Köket är förberett för installation av diskmaskin. El, vatten och avlopp är förberett. Skåpet bredvid diskhon kan tas bort och förvaras i lägenhetsförrådet. Akta så att golvet inte repas vid borttagningen och var försiktig med skåpdörren.

Du måste montera ett läckageskydd i plast under diskmaskinen som samlar upp vatten vid ett eventuellt läckage.

Arbetet måste alltid utföras av auktoriserad yrkesman, så att inte problem uppstår i efterhand. Kontakta gärna Tornet innan montering.

Avstängningar till vattnet finns i skåpet bakom tvättmaskinen. Nyckel till skåpet ligger i dörren till elskåpet.

Brandvarnaren

Brandvarnaren matas med ström genom kabel så batteribyte behövs inte. Kontrollera däremot funktionen regelbundet.

Borra

Var försiktig när du borrar i väggar och gör inte fler eller större än du måste. Ett tips när du borrar i en vägg är att göra ett kryss i tapeten, vika upp kanterna och sedan borra i den tapetfria väggen. Det blir då enklare att spackla igen hålet efteråt och vika tillbaka tapeten vid flytt. I badrummet eller i kakelplattor får du inte borra alls!

Vi avråder från att borra i taket. Det är ett så kallat grängat tak. Det är i princip omöjligt att återställa ett hål där på ett acceptabelt sätt.

Måla och tapetsera

Som hyresgäst har du rätt att måla och tapetsera själv på egen bekostnad. Det är dock nödvändigt att underhållet utförs på ett snyggt och fackmannamässigt sätt. Tänker du göra detta ber vi dig att kontakta Tornet för upprättande av ett avtal för eventuell återställning vid flytt.