Praktisk information i vardagen

Lås och nycklar

När du flyttar in får du kvittera ut tre lägenhetsnycklar, tre entrédörrsnycklar, tre postfacksnycklar och i förekommande fall tre nycklar till balkongdörr och fönster.

Tornet har inga huvudnycklar till lägenheten. Det betyder att du själv får stå för kostnaden om låssmed behöver anlitas för låsöppning.

Nyckelsystemet har en mycket hög säkerhetsnivå. Nycklarna är kopieringssäkrade. Det innebär att tidigare hyresgäst inte kan ha kvar nyckel till din lägenhet. Behöver du beställa ytterligare nycklar måste det gå genom Tornet.

Lägenhetslåset har ett så kallat serviceläge. Det innebär, att om ni vill låta någon från Tornets organisation få tillträde till er lägenhet då ni inte är hemma, att ni kan ställa låset i ett visst läge så kan man komma in i lägenheten med en servicenyckel. Se instruktion nedan.

Cykelrum och barnvagnsrum

I gårdshusen finns cykelrum dit entrényckeln passar. I entrén finns ett barnvagnsrum dit även samma nyckel passar.

Cykel och barnvagnsrummen är endast till för cyklar respektive barnvagnar. Leksaker och andra ägodelar får inte förvaras där. Självklart förvaras inget i trapphusen.

Brandvarnare

Varje lägenhet är utrustad med brandvarnare. Denna matas med ström genom en kabel. Batteribyten blir därför överflödiga. Brandvarnaren är däremot utrustad med ett backup batteri för att även fungera vid elavbrott.

Störning

Vanliga levnadsljud från barn som leker eller vattenledningar som brusar får man lära sig att leva med. Ibland blir det för mycket som stör. Gap, skrik, hög musik eller spring i trappor är exempel på störningar man inte ska behöva tåla.

Så säger lagen:

Enligt lagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar. Man ska också “bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten” Kort sagt – visa hänsyn!

Vad gör jag om grannen stör?

Ett sätt att komma till rätta med en störning är att själv ringa på hos grannen och be honom eller henne dämpa sig. De allra flesta som stör är inte medvetna att de irriterar någon annan.

Ibland hjälper det inte att påpeka störningen. Och ibland kan det vara svårt att göra det utan att påverka grannsämjan. Då kan du alltid vända dig till Tornet som då kommer att ta kontakt med den störande

Autogiro

Autogiro är det betalningssätt som vi vill ha hyran betald med. Att betala med autogiro är bekvämt och du riskerar inte att missa några inbetalningar. Var bara noga med att det finns tillräkligt med pengar på kontot vid månadsskiftet.

Har du inte anmält dig för autogiro kan du beställa en blankett genom Tornet.

Hemförsäkring

Att sakna en hemförsäkring kan bli dyrt om olyckan är framme. När du bor i lägenhet måste du själv försäkra din egendom , det ingår inte i hyran.

Om du skulle få en vattenläcka i lägenheten eller om du skulle råka ut för en brand i lägenheten kan du själv bli skyldig att stå för kostnaden att renovera lägenheten. Tornet ansvarar inte heller för ett alternativt boende om fastigheten måste utrymmas och repareras på grund av en brand eller annan försäkringsskada. Detta skydd finns i din hemförsäkring