El

Säkringstavla med jordfelsbrytare

Om strömmen försvinner – kontrollera alltid först om en säkring har löst ut. Försäkra dig alltid om att du kontrollerat säkringarna innan du ringer jouren vid strömavbrott på kvällar och helger. Om jouren finner att strömavbrottet beror på en utlöst säkring kan du debiteras för jobbet.

Elinstallationer

När det gäller el får du bara byta glödlampor själv. Elinstallationer och reparationer måste utföras av en fackman. Detsamma gäller om du kopplar in en diskmaskin i lägenheten. Fråga gärna oss om du vill ha råd om du behöver få elarbete utfört i lägenheten.

Nätverket

I el-skåpet finns många nätverkskomponeter. Ingen , utan av oss utsedd tekniker, får göra förändringar eller ändringar bland dessa komponenter. Detta skulle kunna innebära driftsstörningar i så fall.

Undantaget är att ni kan välja vilka uttag som skall ha bredband, tv respektive telefoni. Detta gör man med så kallad patchning.

Man tar en nätverkskabel och kopplar den från internetroutern till önskat uttag till vänster i skåpet. Telefoni är en grön uttgång med en fördelare på.

Data och tv-uttgångarna är gula., 4 stycken.

Kontakta Tornet om ni behöver hjälp.

Dokument