Gröna gårdar med ett stolt arv

I området bevaras två kulturhistoriskt värdefulla byggnader i form av en kontorsbyggnad och en industribyggnad med sågtandstak. Även delar av den gamla muren längs Bryngelshusgatan bevaras, vilket ger en speciell pust av historiens vingslag.

På de lummiga innergårdarna samsas rikligt med träd, buskar, klätterväxter, perenner och lökar. Gårdarna blommar upp under våren och sommaren medan de vintergröna växterna skapar ett lugn under de svalare delarna av året. Trädgårdsplaneringen följer mjuka former och uteplatser avgränsas med häckar.

KARAKTÄRISTISKT MÖRKRÖTT TEGEL

Halmstad är en traditionell tegelstad som haft ett eget tegelbruk. Det mörkröda teglet är karaktäristiskt för många industribyggnader i staden och så även för Lundgrens Trädgårdar. För att skapa variationer och ett spännande uttryck har vi adderat ett mörkt och ett ljust tegel.
Fastigheterna har en genomarbetad industridesign där tegel och stål är de dominerade materialen. Dörrar och detaljer i trä ger en mjuk och varm känsla som blir en kontrast till de hårdare dominerande materialen.

SUNDA MATERIAL OCH BRANTA HUSTAK

Lundgrens Trädgårdar är ett långsiktigt hållbart bostadsområde. Det betyder att vi bygger hus som uppfyller miljöbyggnad Silver. De är robusta, välisolerade och har effektiv värmeåtervinning, vilket minimerar mängden energi som behöver köpas. Vi bygger bara in sunda material i husen och skapar möjligheter för hushållsnära källsortering av sopor.

De två hustyperna skapar variation och ljusinlägg till gårdarna. De branta taken ger karaktär och hjälper vattnet att rinna av. Taken är utrustade med solpaneler.

CYKLA ELLER TA EN RASK PROMENAD

Om du arbetar eller studerar i centrala Halmstad kan cykeln vara ditt främsta färdmedel. Det finns hundratals cykelplatser i kvarteret. Dessutom väntar en trevlig cykelväg längs den glittrande Nissan ner till småbåtshamnen. När cykeln behöver vila når du de centrala delarna av stan med en kort rask promenad.

VÄLJ MELLAN BUSS, TÅG OCH FLYG

Både bussterminalen och tågstationen finns inom promenadavstånd. Halmstad Airport är bara några kilometer bort och härifrån tar du dig enkelt ut i Europa och resten av världen.

Boendefakta om Lundgrens Trädgårdar

  • Antal lägenheter: 151
  • Cykelparkeringar: utvändiga cykelställ och cykelgarage.
  • Parkeringsplatser: 58 st
  • Energieffektiva hus med låg energiförbrukning
  • Branta tak som ger bra vattenavrinning
  • Solceller på taken