Naturlig mötesplats

Som boende i kvarteret Vetelängden får du uppleva ett unikt samspel med naturen. Kvarteret öppnar sig mot ett vidsträckt skogsområde och bildar en naturlig mötespunkt och naturlekplats för de boende, vilket inspirerar till både odling och lek. Alla balkonger vetter mot väster och har kvällssol.

Solceller och bergvärme

Kvarteret Vetelängden är ett miljösmart hyreshus byggt med mycket höga ambitioner inom hållbart byggande och med låg energiförbrukning. Tack vare höjdläget med fritt solinfall från söder och väster kan huset ha solceller på taket. Berg på tomten möjliggör uppvärmning med bergvärme.

Arkitektur

Husets design utgår från närheten till skogen. De mörk- och ljusgråa fasaderna smälter in i skogens färgtoner med kontraster i rött på dörrar, samt detaljer i naturträ. Husens enkla former följer de raka trädstammarna och upplevs som en förlängning av skogen.

Med cykeln som främsta färdmedel

När du bor här ska cykeln kunna vara ditt enda färdmedel. Därför är gång- och cykelvägar prioriterade inom området och till centrum. Varje lägenhet har plats för tre cyklar på cykelplatser intill lägenheterna.

Buss och bil

Bussen tar dig in till stan på drygt fem minuter och närmaste busshållplats ligger alldeles utanför dörren. Parkeringsplats finns på tomten.

  • Boendeform Hyresrätt
  • Område Bettorp
  • Antal lgh 40
  • Storlek lgh 50-80 kvm
  • Parkering 37 platser
  • Cykelparkering 3 per lägenhet
  • Centrum ca 4 km