Välkommen hem till dig!

Hur känns det? Du kanske redan har börjat fundera över hur du ska möblera, eller planera för inflyttningsfesten? Vi på Tornet hoppas du ska trivas med din nya lägenhet och med oss som hyresvärd. Vi tycker du som valt att bo i hyresrätt har gjort ett smart val, för en bekvämare bostadsform finns faktiskt inte. Du behöver bara tänka på hur du ska göra ditt hem så trevligt som möjligt – vi sköter ju allt det andra.

Vår ambition är att erbjuda lägenheter med bra standard i gröna och trygga områden. Därför är vi noga med att vårda våra hus, och vi gillar att göra våra gårdar till gröna och trivsamma uterum. Vi är också noga med att hålla det rent och snyggt, och det hoppas vi att du också ställer upp på. Det blir ju liksom trevligare för alla då.

Men nu är det dags för dig att bekanta dig med din lägenhet och ditt område. Vi hoppas inflyttningen går bra. Välkommen hem!

Postadress

Adresserna till husen är:
Notuddsallén 3, Tritongatan 2, Tritongatan 6 och Öster Mälarstrands allé 10 723 56 VÄSTERÅS

Förutom postadressen har din lägenhet även ett eget lägenhetsnummer. Det har tagits fram av skatteverket och skall anges i samband med anmälan om ny adress. Du hittar ditt lägenhetsnummer angivet på bopärmens framsida. (De fyra sista sifforna.)

Vänliga hälsningar från oss på Tornet

Bilpoolsinfo för dig som bor i Kv. Triton

Som boende i denna fastighet har du fritt medlemskap utan anslutningsavgift i Move About.

Läs mer om bilpool här

Allmän information kring ditt boende

Vi som hyresvärd hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas hos oss. I ditt kontrakt står det från vilket datum ditt kontrakt gäller. Du får flytta in från kl 12:00 denna dag. Lägenheten är besiktigad innan du flyttar in och protokollet finns hos Bostad Västerås. Tänk på att meddela adressändring till Skatteverket, ditt försäkringsbolag, din elleverantör och telefonoperatör.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger dig trygghet. Inte bara vid inbrott utan även vid vatten-, rök-, och brandskada. Vare sig du själv eller någon annan har vållat skadan behöver du en hemförsäkring. Om din granne orsakar t.ex. en vattenskada i din lägenhet är det din, och inte grannens, hemförsäkring som täcker de extra kostnader du får p.g.a. skadan.

Resa bort

Om du skall resa bort en längre period vänligen meddela hyresvärden om detta, se kontaktlista för kontaktuppgifter. Se till att någon ser efter din lägenhet och har möjlighet att ge hyresvärden tillträde till lägenheten ifall det skulle uppstå problem.

Betala hyran i tid

Hyran för lägenheten är alltid en förskottshyra och skall vara hyresvärden tillhanda senast den sista i månaden innan.

Fel i lägenheten

Om något inte fungerar som det ska i lägenheten ska du ringa till felanmälan, se kontaktlista för kontaktuppgifter. Fel i lägenheten måste anmälas innan skadan blir större, annars kan du bli ersättningsskyldig även om du inte vållat skadan själv.

Akuta fel när felanmälan är stängd

Det är extra viktigt och angeläget att vissa skador och fel åtgärdas så fort som möjligt, därför har vi ett journummer du ska ringa när felanmälan är stängd, se kontaktlista för telefonnummer. De skador och fel som räknas som akuta är främst vattenskador, om ett fönster gått sönder och elfel.

Om din lägenhet är strömlös men inte grannens kan det vara en säkring i din lägenhet som gått, den kan du byta själv och ska inte ringa jouren. Om elen inte kommer tillbaka efter att du kontrollerat och bytt säkringarna i lägenheten kan du ringa jouren, se kontaktlista för telefonnummer.

Vid brand, personskador och brott ska du ringa 112.

Vårda lägenheten väl

När du hyr en lägenhet innebär det också att du har ansvar att vårda lägenheten och du kan blir ersättningsskyldig om saker går sönder. Att vårda lägenheten innefattar även rengöring av lägenheten. Skador som anses vara onormalt slitage, t.ex. om någon ritat på tapeterna eller haft sönder en skåplucka, måste du betala för. Tänk på att du som kontraktsinnehavare är ansvarig för alla som vistas hemma hos dig.

Vill du förändra något i lägenheten vill vi att du kontaktar oss innan, gäller även vid installation av tvätt- och diskmaskin, se kontaktlista för kontaktuppgifter. Lägenheten är besiktigad innan du flyttar in och besiktigas igen när du flyttar ut.

Badrum/dusch

Tänk på att badrummet är ett s.k. våtrum. Under kakelplattorna finns en fuktspärr som hindrar att väggar och golv kommer i kontakt med fukt. Det är inte tillåtet att borra hål vare sig i väggar eller golv i badrummen.

I badrummet finns tvättmaskin och torktumlare installerad. Bredvid tvättmaskinen finns ett vattenlås för avloppet som skall rensas då och då. Här finns även en avstängningsventil för vattnet, den skall vara stängd när maskinen inte används. Tänk på att luddfilter skall rengöras då och då.

I väggen bredvid tvättmaskinen mynnar ett rör som är en dränering av rörschaktet. Om det rinner vatten härifrån skall ni omgående ringa felanmälan.

Måla

Som hyresgäst har du rätt att måla själv på egen bekostnad. Det är dock nödvändigt att underhållet utförs på ett snyggt och fackmannamässigt sätt samt återställs i ursprunglig färg och skick. I denna fastighet är färgkod på väggar följande S 0500-N, vit med glans 7.

Ta hänsyn till grannarna

Trivsel innebär olika saker för människor och alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. För att alla skall trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Att föra oväsen genom att tala högt eller skrika och spela hög musik eller att ha TVn på hög volym räknas som störande. Även hundar som ylar eller skäller räknas som störande.

Om du ska ha många gäster samtidigt eller ha fest är det bra om du informerar dina grannar innan. Prata med dem och sätt gärna upp en lapp i trapphuset och hissen. Då förstår de varför det låter mycket från din lägenhet, och behöver inte vara rädda för att säga till om de tycker att det låter för mycket.

De flesta stör inte sina grannar medvetet och uppskattar om någon säger till dem, oftast upphör störningarna då utan större problem. Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med slagsmål och misshandel ska du ringa polisen!

En enkel tumregel kan vara att inget störande skall höras till grannarna. Detta gäller dygnet om men är extra angeläget från kl 22:00 på kvällen till kl 06:00 på morgonen.

Lagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse, kan bli uppsagd från lägenheten. Hyresgästens skyldigheter gäller också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss och tvättstuga. Tänk på att du som kontraktsinnehavare är ansvarig för alla som vistas hemma hos dig.

Djur

Ingen matning av fåglar andra djur får ske från balkong, det är heller inte tillåtet att ställa ut mat. Mat som slängs eller placeras ut lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Lägenhetsbyte

Medgivande för lägenhetsbyte krävs från båda hyresvärdarna. Du kontaktar vår förvaltare, se telefonlista för kontaktuppgifter, och de du ska byta med kontaktar sin hyresvärd för att erhålla ansökningsblanketter.

Uppsägning och utflyttning

Det är tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från nästkommande månad och är tre hela månader. T.ex. om bostaden sägs upp under april blir uppsägningstiden maj, juni och juli, avtalet upphör alltså sista juli. Vill du säga upp ditt hyresavtal måste du ta kontakt med Bostad Västerås för en skriftlig uppsägning. Nycklar skall lämnas in till Bostad Västerås kontor på Stora gatan 38 under öppettider senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen.

Lägenhetsnummer

Samma lägenhetsnummer som står i kontraktet finns uppsatt på er lägenhetsdörrs utsida. Använd detta nummer vid felanmälan och annan kontakt med oss.

Postbox/tidningshållare

I entrén finns postbox för varje lägenhet och utanför varje lägenhet en hållare för dagstidningar eller för de lägenheterna med loftgång i trapphuset.

Miljörum

Miljörum hittar ni i portalen mot Öster Mälarstrands Allé, fraktioner finns för källsortering av ert avfall. Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive kärl i sophuset.

Cykelställ på loftgång/gården

Det finns cykelställ på loftgångarna samt på innergården där man kan ställa sina cyklar. Tänk på att cyklar eller barnvagnar inte får förvaras i trapphusen. Iaktta försiktighet vid användning av cykelställ på loftgångarna.

Bad/Dusch

Inga borrhål får utföras vare sig i väggar eller golv. Handdukstorken är elansluten och belastar er elförbrukning.

Handdukstork

Timer med minnesfunktion som minskar energiförbrukningen upp till 75%. Inställbar driftstid utifrån vanor och behov.

Genom att sätta huvudbrytaren i till- läge värmer torken kontinuerligt dygnet runt. Värmning pågår ända tills huvudbrytaren sätts i läge från.

Pax Momento är utrustad med elektronik där kunden själv kan välja när torken ska värma. För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt två repeterbara timers. (Huvudbrytaren måste vara i till- läge.)

Pax Momento Engångstimern är lämplig att använda vid tillfällig torkning av fuktiga textilier.

 • T.ex. efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta engångstimern torka handduken.
 • Då våra levnadsvanor ofta består av rutiner kan det innebära att vi föredrar t.ex. en dusch vid en bestämd tidpunkt. Det kan vara efter jobbet, på kvällen, eller när vi går upp på morgonen. Den som vet att man vanemässigt duschar vid samma tidpunkt dagligen kan med fördel utnyttja någon av de två timers som är repeterbara.

Aktivera en repeterbar timer den tidpunkt på dygnet du önskar att torkperioden skall starta, efter det så startar elektroniken en 6 timmars torkperiod vid samma tidpunkt dygn efter dygn tills du avaktiverar den.

Följ instruktionerna nedan!

Brandskydd

Denna text är till för våra hyresgästers säkerhet och följer de lagar som reglerar brandskyddet i en fastighet.

 • Det är absolut förbjudet att förvara brandfarligt material eller vätska i byggnaderna.
 • Vid fara: ring 112 och meddela vad som hänt, namn och plats för händelsen. Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112.

Tänk också på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga eller förbjudna ämnen i garaget, i förrådet eller på andra håll i fastigheten. Inga cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller annat får finnas i trapphuset p.g.a. brandrisk och utrymningsproblem.

Om du har frågor gällande ditt boende eller vad du får eller inte får förvara, är du välkommen att kontakta din fastighetsskötare.

Brandvarnare

Vid inflytt finns en brandvarnare monterad i lägenheten. Den sitter ofta i hallen och skall varna vid rökutveckling i lägenheten.

Hyresvärden ansvarar för att brandvarnaren fungerar vid inflytt, därefter ansvarar hyresgästen för batteribyte och för att brandvarnaren alltid är i drift. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip från varnaren, då är det dags att byta batteri. Genom att trycka på knappen på brandvarnaren kan den funktionsprovas.

Montering diskmaskin

Diskmaskin kan monteras under diskbänk. Vatten och el är framdraget under diskbänk. Slang och kabel dras genom de förborrade hålen i skåpsbotten och ansluts.

 1. Börja med att ta bort skåpluckan.
 2. Skruva bort ram runt diskbänk.
 3. Lossa gångjärnsfästen och ta bort ”provisoriska” innerväggar i utrymmet för diskmaskin.
 4. Återmontera stödskivan i ramen på diskbänksplåten med små vinklar (tänk på placering av dessa så de inte kolliderar med montaget av diskmaskinen)

Du måste montera ett läckageskydd i plast under diskmaskinen som samlar upp vatten vid ett eventuellt läckage. Tänk på att montera denna före maskinen sätts in.

Montera diskmaskinen enligt fabrikantens anvisningar och återmontera sparksockel.

Det finns även avstängningsventil för vattnet till diskmaskinen. Denna skall vara avstängd när maskinen inte används. Glöm inte att rensa vattenlåset för avloppet då och då.

Viktigt Arbetet måste alltid utföras av auktoriserad yrkesman, så att inte problem uppstår i efterhand. Kontrollera med ert hemförsäkringsbolag att installation täcks av hemförsäkringen.

Förvara demonterade detaljer i lägenhetsförrådet, var extra försiktig med skåpsluckan. Vid avflyttning skall skåpluckan återmonteras av hyresgästen.

Ring alltid din fastighetsskötare innan du påbörjar arbetet.

Elcentral i lägenheten

Lägenheten är säkrad med automatsäkringar och en jordfelsbrytare är monterad i elskåpet som finns i bostaden. Kontrollera att alla säkringar är i driftläge.

Om jordfelsbrytaren löser ut, kan den med ett handgrepp återställas. Orsaken är ofta en felaktigt kopplad apparat eller maskin som är ansluten via ett vägguttag.

Ifall jordfelsbrytaren löser ut omedelbart trots återställning skall följande göras för att hitta den felaktiga apparaten.

 1. Bryt alla säkringar (fäll ned i viloläge).
 2. Återställ jordfelsbrytaren.
 3. Slå sedan till automatsäkringarna på driftläge en efter en. Du ser nu vilken automatsäkring som löser ut jordfelsbrytaren och kan därmed lokalisera det eluttag och den apparat som orsakat att jordfelsbrytaren löser ut.

Elavtal

Varje hyresgäst skall själv teckna el-abonnemang för elförbrukningen i lägenheten. Ta kontakt med Mälarenergi på tel. 021-39 50 00 för att teckna ett abonnemang. Ni är välkomna att kontakta Bostad Västerås vid frågor.

Elmätning

I IT-skåpet återfinns den utrustning som används för att digitalt kontrollera hushållets medieförbrukning. Bl.a. mäts förbrukningen av varmvatten samt el via utrustningen.

Utrusningen återfinns i skåpet och vi ber er att tänka på att inte koppla loss denna utrustning.

Centraler

Centralen består av automatsäkringar och en jordfelsbrytare. En automatsäkring behövs sällan bytas ut. Utan om säkringen löser ut så behöver man bara pressa vippan uppåt till tillslaget läge igen. Jordfelsbrytaren fungerar på samma sätt. Säkringarna är numrerade för att Ni enkelt ska kunna läsa av gruppschemat som finns i bredvid eller i luckan på centralen. Alltså om det står nummer 1 på säkringen så tittar Ni på gruppschemat vilka apparater som nummer 1 styr. Vid strömavbrott kontrollera att samtliga säkringar är tillslagna (att vippan står uppåt). Kontrollera även att jordfelsbrytare är tillslagen (vippan ska stå uppåt). Skulle det vara så att någon säkring är frånslagen, tryck då upp vippan till tillslaget läge. Om vippan inte vill stanna i detta läge, koppla då bort alla apparater som ligger under denna grupp. Det är då fel på någon utav era stickproppsanslutna apparater eller så ligger felet i den fasta installationen. Om felet är i den fasta installationen så ska ni kontakta felanmälan.

Jordfelsbrytare

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen skall göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.

Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas:

 1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om felet uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos felanmälan.
 2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån samtliga automatsäkringar i centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i centralen. Kontakta då felanmälan.
 3. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna belysningsarmaturer som tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då ska ni ringa felanmäla. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera apparaten.

Bredband/Telia

Du har tv-paket ”Lagom” via bredbandet som ingår i ditt boende. Du kan när som helst byta tv-paket eller lägga till bredband. Beställer du bredband kan du även lägga till telefoni.

Aktivera dina tjänster

För beställning av dina tjänster, följ anvisningarna nedan. På sidan visas de tjänster som ingår i ditt kollektiva avtal. Här kan du också välja till utöver det som ingår.

Efter aktivering av din tjänst/tjänster som ingår i ditt boende har du möjlighet att ändra till ett annat tv-paket/hastighet genom att logga in på Mitt Telia.

Hitta koder på Mitt Telia

Har du tv-paket hos oss finner du de koder (identifikations-kod och kontrollkod) du behöver för att aktivera din tv-tjänst. Här aktiverar du också streaming med Play+ så att du kan titta på ditt tv-paket på alla dina skärmar.

Det är även här du uppgraderar till ett annat tv-paket/hastighet än det som redan ingår i ditt boende. Logga in med BankID eller skapa ett konto på telia.se/mitt-telia

Koppla in din utrustning

På telia.se/komigang hittar du enkla manualer för hur du kopplar in din Utrustning. Utrustning finns i din bostad. Är något trasigt så kontaktar du oss på 020 20 20 70.

Efter aktivering och din utrustning är på plats kan du börja surfa eller se på tv. Vi hjälper dig hela vägen till din bästa wifi-upplevelse i hemmet.

Du kan läsa de vanligaste frågorna och svaren på telia.se/wifiguiden.

Låssystem

Nyckeln till er lägenhet går även till entrédörren samt de gemensamma utrymmena såsom miljörum och cykel- och barnvagnsförråd. Ni har vid er inflytt kvitterat ut tre nycklar till er lägenhet.

Nyckelsystemet är spärrat, det är enbart via Bostad Västerås, se kontaktlista, ni kan få nya nycklar. Borttappade nycklar skall omedelbart anmälas till Bostad Västerås.

Vid avflyttning ska samtliga post- och dörrnycklar lämnas in till Bostad Västerås, även om de anskaffats av hyresgästen. Vid borttappade nycklar utförs alltid ett låsbyte som debiteras hyresgästen.

Dokument