Barnvagnsförråd

I anslutning till entrén finns ett mindre förråd avsett för barnvagnar. Detta förråd ska endast användas till att förvara barnvagnar. Du öppnar förrådet med din lägenhetsnyckel.

Cykelställ på gården

Det finns cykelställ på gården där man kan ställa sina cyklar. Tänk på att cyklar eller barnvagnar inte får förvaras i trapphusen.