Gård

Gården är till för lek och rekreation.

Respektera tider så att du inte stör dina grannar och visa hänsyn gentemot din omgivning.

Cykelställ på gården

Det finns cykelställ på gården där man kan ställa sina cyklar. Tänk på att cyklar eller barnvagnar inte får förvaras i trapphusen.