Robusta hus i sunda material

Hökälla Säteri kommer bestå av två lamellhus i tegel som är sju våningar höga och fyra punkthus som är 6–10 våningar. Lamellhusen har en gestaltning och utgångspunkt i de befintliga tegelhusen. Punkthusen ligger i periferin upp mot skogen och de har fått en stram 50-talskaraktär.

Alla hus vänder sig mot väster och har både dag- och kvällssol. I väster framför området kommer Göteborgs stad anlägga en större park. Under parken bygger Tornet ett underjordiskt garage för sina hyresgäster. Vidare kommer det finnas mark- parkeringar i området.

Gårdsmiljön har fokus på de minsta barnen. Det ska vara en behaglig och inspirerande miljö att vistas i.

Höga miljökrav ställs

Hökälla Säteri byggs efter höga miljökrav, vilket innebär lägre energiförbrukning, god inomhusmiljö och stora grönytor.

Husen är robusta, välisolerade och har effektiv värmeåtervinning, vilket minimerar mängden energi som behöver köpas. Eftersom de är lågenergibyggnader med hybridpaneler, kan solenergi både direktanvändas och lagras.

Vi bygger bara in sunda material i husen och det finns hushållsnära källsortering för avfall i mindre byggnader på gården.

Varmvattenförbrukning och el mäts för varje lägenhet, med andra ord betalar du bara för den mängd vatten och el som förbrukas i din lägenhet.

Som ett kvitto på att det är miljöriktiga och hållbara bostäder kommer fastigheterna certifieras enligt Miljöbyggnad 3.1 nivå silver.

Till centrala Göteborg på 30 minuter

Hökälla Säteri är beläget i Lillhagsparken på Hisingen i Göteborg. En busshållplats finns i omedelbar närhet och du når centrala Göteborg på bara 30 minuter.

En del av stadens cykelbanenät

Området är ihopkopplat med stadens cykelbanenät. Om du arbetar eller studerar på Hisingen eller i centrala Göteborg kan cykeln vara ditt främsta färdmedel.

Boendefakta Hökälla Säteri

  • 288 lägenheter
  • ca 430 låsta cykelparkeringar under tak
  • Cirka 140 utvändiga cykelparkeringar
  • Cirka 195 parkeringsplatser i underjordiskt garage och markparkeringar
  • Parkeringsplatser för laddning av elbilar i garage
  • Lågenergibyggnader som direktanvänder och lagrar solenergi
  • Rullstols- och barnvagnsförråd