Så använder du cykelpoolen

1. Kom igång
a. Ladda ner appen “Linka GO” från App Store eller Google Play.

2. Registrera dig
a. Välj Cykelpoolen Triton och välj alternativet “Sign up”.

3. Scanna QR-koden och börja cykla
a. Du betala per påbörjad timma genom din telefon.

4. Cykelpoolen manövreras sedan helt genom din telefon
a. Börja tur, Cykla, Pausa, Cykla, Avsluta tur. Allt genom telefonen.
b. Turen kan bara avslutas inne i ditt område.

Vid frågor kontaktar ni 0705-25 63 69 så hjälper vi till!.