Elskåp och jordfelsbrytare

Ert elskåp är placerat i lägenhetens förråd. Lägenheten är säkrad med automatsäkringar och en jordfelsbrytare är monterad i skåpet. Kontrollera att alla säkringar är i driftläge.

Om jordfelsbrytaren löser ut, kan den med ett handgrepp återställas. Orsaken är ofta en felaktigt kopplad apparat eller maskin som är ansluten via ett vägguttag.

Ifall jordfelsbrytaren löser ut omedelbart trots återställning skall följande göras för att hitta den felaktiga apparaten.

  1. Bryt alla säkringar (fäll ned i viloläge).
  2. Återställ jordfelsbrytaren.
  3. Slå sedan till automatsäkringarna på driftläge en efter en. Du ser nu vilken automatsäkring som löser ut jordfelsbrytaren och kan därmed lokalisera det eluttag och den apparat som orsakat att jordfelsbrytaren löser ut.

Om elfelet orsakats av utrustning som tillhör hyresgästen, med bristfälligt elsäkerhet, kan kostnaden för utryckning debiteras hyresgästen.