Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst.

Golv

Golv skall vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Parkettgolv rengörs med milda rengöringsmedel och mycket lite vatten. Se skötselråd här.

Balkongskydd

Det finns särskilda bevarandekrav på fastigheten. Därför vill vi att ni kontaktar Tornet om ni har för avsikt att montera skydd på balkongen. Den väv som vi rekommenderar är Sandatex 873/926

Persienner solskydd

Vill ni montera persienner eller annat solskydd rekommenderar solskyddsfirman Bryma, www.bryma.se.
Bra renommé och pris.

Telefonnummer: 031-238070.

Endast persienner i ljus kulör (vita) får monteras. 
Bryma ́s egen motsvarande persienn heter Bryma Lux.

Persienner tillhör normalt inte lägenhetens inventarier. Om förra hyresgästen lämnat persienner kvar ansvarar du själv för att underhålla dem.

Kök

I kök kan det vara en bra idé att regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar inte bara mindre hushållsel, de ger dessutom en jämnare temperatur!

Flott och damm som fastnar i fläkten gör att fläkten fungerar sämre och utgör dessutom en brandfara. Ta för vana att rengöra köksfläkten med jämna mellanrum. Om du har en diskmaskin kan du diska filtret i maskinen. Se skötselråd här.

Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten- prova först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det- fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare.

Vid stopp i handfatet kan du skruva loss behållaren under handfatsröret och rengöra den och inuti röret.

Använd aldrig kaustiksoda eller liknande kemikalie!

Diskmaskin

Köket är förberett för installation av diskmaskin. El, vatten och avlopp är förberett.

Du måste montera ett läckageskydd i plast under diskmaskinen som samlar upp vatten vid ett eventuellt läckage.

Arbetet måste alltid utföras av auktoriserad yrkesman, så att inte problem uppstår i efterhand. Kontakta gärna Tornet innan montering.

Brandvarnaren

Brandvarnaren är nätansluten och utrustad med longlife-batterier som backup.

Kontrollera däremot funktionen regelbundet. Se bruksanvisning här.

I alla korridorer och i andra allmänna utrymmen sitter branddeckare. Om dom löser ut så stänger dörrarna till korridorerna och till sluss (dessa står uppställda på magnet) Vissa lägenheter, de som ligger längst in i korridoren, har larmklocka som larmar. Dörrar uppställda på magnet får under inga omständigheter blockeras så att de inte kan stänga om larm utlöses.

Vid eventuellt larm skall ni stanna kvar i lägenheten och vänta på instruktioner från räddningstjänsten. Håll lägenhetsdörren stängd!

Borra

Var försiktig när du borrar i väggar och gör inte fler eller större hål än du måste. Har du t ex satt upp en vägg-tv måste du återställa väggen vid avflytt. I badrummet eller i kakelplattor får du inte borra alls!

Måla

Som hyresgäst har du rätt att måla själv på egen bekostnad. Det är dock nödvändigt att underhållet utförs på ett snyggt och fackmannamässigt sätt. Tänker du göra detta ber vi dig att kontakta Tornet för upprättande av ett avtal för eventuell återställning vid flytt.