Välkomna till Er nya lägenhet i kv Koggen 2 i Malmö, Östra Varvsgatan 20-22

Fastigheten byggdes 2013.

Vi, FörvaltningsTeknik LB AB, är Er kontakt i alla administrativa frågor som gäller Ert boende.

Felanmälan och övriga lägenhetsfrågor:

Se anslag i entrén.

Här följer en del information som kan vara bra att känna till:

SE TILL ATT NI HAR EN HEMFÖRSÄKRING TECKNAD PÅ LÄGENHETEN samt att informationen ”Välkommen som hyresgäst” som finns under denna flik läses noga.

Bad/Dusch

Inga borrhål får utföras vare sig i väggar eller golv. Handdukstorken är elansluten och belastar er elförbrukning.

Balkong

Vid behov av vindskydd till balkongen ber vi er att kontakta nedanstående firma. Om ni uppger kv Koggen så visar de den markisväven som vi godkänt. Detta för att få ett enhetligt utseende. Kostnaden för montering och inköp av markisväv bekostas av hyresgästen.

Sunguard solskyddspartner AB
Jägersrovägen 213
040-228530

Brand/Olycka

En folder hur brandskyddet fungerar för er lägenhet finns i bifogade dokument. Läs dessa noga.

Brandvarnare

Brandvarnare finns uppmonterade i lägenheten. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip från varnaren. Genom att trycka på knappen mitt under varnaren kan den funktionsprovas. Byt batteri enligt anvisningar i bifogat dokument.

Cyklar/barnvagnar/laddningsrum

Barnvagnsrum finns i entréplan. Cyklar placeras i in- och utvändiga cykelplatser. Inga cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller annat får finnas i trapphuset på grund av brandrisk och utrymningsproblem. Laddningsrum för eldrivna rullstolar och liknande finns i entréplan.

Diskmaskin

I köket är förberedelse för installation av diskmaskin utförd för el och vatten. För anslutning av diskmaskin måste en auktoriserad fackman anlitas.

Kontrollera med ert försäkringsbolag om installation av diskmaskin täcks av er försäkring och hur den skall installeras.

El

Er elmätare och huvudsäkring är placerad i ett skåp i trapphuset, er lägenhetsnyckel passar, där ni kan avläsa er förbrukning. Lägenheten är avsäkrad med automatsäkringar som är placerade i skåpet i klädkammaren. Kontrollera att alla säkringarna är i driftläge.

En jordfelsbrytare är även monterad i skåpet, om denna löser ut kan den med ett handgrepp återställas och orsaken är förmodligen en felaktigt kopplad apparat som är ansluten via ett vägguttag. Om det inte går att återställa, bryt alla säkringar. Återställ jordfelsbrytaren, slå sedan till automatsäkringarna en efter en.

Husdjur

Hund och katt i lämplig storlek och mängd, liksom hamster och marsvin eller liknande är OK, liksom burfåglar. Allt övrigt fordras tillstånd från miljönämnden.

Ingen matning av fåglar eller andra djur får ske från balkong inte heller är det tillåtet att ställa ut mat.

Låssystem

Nyckeln till Er lägenhet går även till sophus, barnvagnsrum, cykelrum och till bottenvåningens altandörr. Nyckelsystemet är spärrat så det är enbart via felanmälan ni kan få nycklar.

Lägenhetsnummer

Samma lägenhetsnummer som står i kontraktet finns uppsatt på er lägenhetsdörrs utsida. Använd detta nummer vid felanmälan och annan kontakt med oss.

Porttelefon

I fastigheten finns ingen porttelefon, allt för att hålla obehöriga från fastigheten. Det är enbart med er lägenhetsnyckel och portkod som ni kan ta er in i fastigheten. Var försiktig till vem ni lämnar portkoden som ändras då och då.

Fästa i tak och väggar

I bifogat dokument finns information om hur borrning för att fästa saker i tak och väggar får utföras. Tänk på att alla hål skall återställas vid avflyttning.

Postbox/tidningshållare

I entrén finns postbox för varje lägenhet och utanför varje lägenhet en hållare för dagstidningar eller för de lägenheterna med loftgång i trapphuset.

Sophus

Ett friliggande sophus finns för källsortering av ert avfall. Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive kärl i sophuset.

Elartiklar, större förpackningar och annat som inte finns i bifogat dokument transporteras av hyresgästen själv till t ex Sjölunda återvinningscentral som ni hittar på Borrgatan 59 eller Bunkefo återvinningscentral på Gottorpsvägen 52.

TV – bredband – telefon

Kontakta Telia på tel. 020 20 20 70 gällande TV, bredband och telefoni.

Tvättmaskin och torktumlare

I badrummet finns tvättmaskin och torktumlare installerad.

Bredvid tvättmaskinen finns ett vattenlås för avloppet som skall rensas då och då. Här finns även en avstängningsventil över bänkskivan. Den skall vara stängd när maskinen inte används. Tänk på att luddfilter skall rengöras då och då.

I väggen bredvid tvättstället mynnar ett rör som är en dränering av rörschaktet. Om det rinner vatten härifrån ring omgående felanmälan eller stäng av vattnet med ventilerna, se nästa rubrik.

Vattenavstängning

Ventiler för att stänga av vattenledning till er lägenhet sitter bakom en lucka i er klädkammare.

Ventilation

Fastigheten är utrustad med ett mekaniskt frånlufts- och tilluftssystem. Spiskåpan har i normalläget en viss utsugning men kan via vredet vridas upp till forcering vid matlagning. I spiskåpan sitter ett ståltrådsfilter som skall diskas med varmt vatten och diskmedel då och då, se bifogat dokument. I vardagsrum och sovrum finns en friskluftsventil. Utsug sker i badrum/toalett, klädkammare och via spiskåpan.

Ytterdörr

Lägenhetens ytterdörr är av säkerhetstyp och inga hål eller skruvhål får utföras. Behov av säkerhetskedja finns inte och får därför inte monteras. Lägenheterna med entré från loftgång har ett extra 7-tillhållarlås. Låssystemet har ingen huvudnyckel utan om ni kommer överens om att någon från fastighetsförvaltningen får gå in i lägenheten när ni inte är hemma så ställer ni låscylindern i läge ”tio i tio” så kan de öppna med en servicenyckel, om ni inte har låst med 7-tillhållarlåset.

Varmvattenmätare

Bakom en lucka i klädkammaren sitter en varmvattenmätare som mäter hur mycket varmvatten ni förbrukar. På hyresavin betalar ni en summa varje månad för varmvattenförbrukningen. Avräkning av förbrukningen sker årsvis eller vid avflyttning. Hur mycket varmvatten ni förbrukar kan ni avläsa på en mätare i elskåpet som även det är i klädammaren. Hur ni avläser kan ni se i bifogat dokument.

Lägenhetstemperatur

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera är det viktigt att elementen inte isoleras av möbler eller tunga gardiner.

Ändringar

Om ni vill måla eller tapetsera om, eller göra andra ändringar i lägenheten måste ni ha vårt tillstånd i varje separat fall. Vårt krav är att arbetet ska vara fackmässigt utfört och med neutrala färger. Men kom ihåg att vid en avflyttning kan ni bli ersättningsskyldig för icke fackmässiga arbeten, skador och onormalt slitage. Se bifogad folder.

Vi och fastighetsägaren hoppas att Ni skall trivas i Er lägenhet och att vi får ett gemensamt trivsamt förhållande.

Med vänliga hälsningar
FÖRVALTNINGSTEKNIK LB AB

Lars Bondesson

Dokument