Välkomna till Er nya lägenhet i Gyllins Trädgård i Malmö, Lönnebergagatan 8 och 10

Fastigheten byggdes 2010.

Vi, FörvaltningsTeknik LB AB, är Er kontakt i alla frågor som gäller Ert boende.

Felanmälan och övriga lägenhetsfrågor:

Se anslag i entrén.

Här följer en del information som kan vara bra att känna till:

SE TILL ATT NI HAR EN HEMFÖRSÄKRING TECKNAD PÅ LÄGENHETEN samt att informationen ”Välkommen som hyresgäst” som finns under denna flik läses noga.

Bad/Dusch

Inga borrhål får utföras vare sig i väggar eller golv. I golvet finns elvärmeslingor som via brytare och termostat till höger eller vänster om dörren kan ställas in till en behaglig comfortvärme. Kostnaden för elvärmen belastar Er som hyresgäst.

Brand/Olycka

En folder hur brandskyddet fungerar för er lägenhet finns i bifogat dokument. Läs denna noga. I detta dokument finns även situationsplan över var räddningsvägarna finns. Dessa får aldrig blockeras.

Brandvarnare

Brandvarnare med 10-års batteri finns uppmonterad i hall. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip från varnaren. Kontakta oss. Genom att trycka på knappen mitt under varnaren kan den funktionsprovas.

Cyklar/barnvagnar

Barnvagnsrum finns i entréplan. Cyklar placeras i utomhusställ. Inga cyklar, barnvagnar eller annat får finnas i trapphuset på grund av brandrisk och utrymningsproblem.

Lägenhetsförråd

Lägenhetsförråd finns i ett särskilt hus där varje förråd är märkt med lägenhetsnummer. Hänglås för detta förråd anskaffas av hyresgästen själv.

Diskmaskin

I köket är förberedelse för installation av diskmaskin utförd för el och vatten. För anslutning av diskmaskin måste en auktoriserad fackman anlitas. Ett underskåp måste tas bort och golv justeras.

Kontrollera med ert försäkringsbolag om installation av diskmaskin täcks av er försäkring och hur den skall installeras.

El

Er elmätare är placerad i ett skåp i hallen. Lägenheten är avsäkrad med automatsäkringar som är placerade i skåpet. Kontrollera att alla säkringarna är i driftläge.

En jordfelsbrytare är även monterad i skåpet, om denna löser ut kan den med ett handgrepp återställas och orsaken är förmodligen en felaktigt kopplad apparat som är ansluten via ett vägguttag. Om det inte går att återställa, bryt alla säkringar. Återställ jordfelsbrytaren, slå sedan till automatsäkringarna en efter en.

Husdjur

Hund och katt i lämplig storlek och mängd, liksom hamster och marsvin eller liknande är OK, liksom burfåglar. Allt övrigt fordras tillstånd från miljönämnden.

Ingen matning av fåglar eller andra djur får ske från balkong inte heller är det tillåtet att ställa ut mat.

Lägenhetstemperatur

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera är det viktigt att elementen inte isoleras av möbler eller tunga gardiner.

Låssystem

Nyckeln till Er lägenhet går även till sophus, förrådsbyggnad, barnvagnsrum, cykelrum och till bottenvåningens altandörr. Nyckelsystemet är spärrat så det är enbart via Lars-Inge Andersson Ni kan få nya nycklar.

Lägenhetsnummer

Samma lägenhetsnummer som står i kontraktet finns uppsatt på er lägenhetsdörrs utsida. Använd detta nummer vid felanmälan och annan kontakt med oss.

Porttelefon

Lägenheten är ansluten till porttelefon. Mer information om denna finner Ni i ett separat informationshäfte, under flik 8.

Fästa i tak och väggar

I bifogat dokument finns information om hur borrning för att fästa saker i tak och väggar får utföras. Tänk på att alla hål skall återställas vid avflyttning.

Postbox

I entrén finns postbox för varje lägenhet och utanför varje lägenhet en hållare för dagstidningar.

Sophus

Sophus för total källsortering finns vid parkeringsplatserna. Här finns papperspåsar som ni skall använda för organsikt avfall. Grovsopor, typ möbler och mattor, forslas till återvinnings-central av hyresgästen, sök närmaste på ”återvinningscentral malmö”.

Det är av största vikt att allt avfall sorteras rätt, om så inte är fallet kommer vi och ni att drabbas av högre kostnader. Det stora problemet är att om inte sorteringen är rätt i kärlen hämtas inte soporna och då blir det problem för både er och oss. Ett informationsblad om sopsortering bifogas.

Farligt avfall enligt bifogad folder lämnas av varje hyresgäst på en miljöstation. Om ni vid något tillfälle lämnar mycket grovsopor, eller återvinningsbara grovsopor, kontakta felanmälan så att vi kan transportera bort det omgående, eller att vi ställer ett släp åt er.

Strömbrytare

Strömbrytare för vissa belysningsuttag är radiosignalstyrda. Dessa har ett batteri som varar i ca 5 år.

TV – bredband – telefon

Kontakta Telia på tel. 020 20 20 70 gällande TV, bredband och telefoni.

Tvättmaskin och torktumlare

I badrummet finns tvättmaskin och torktumlare installerad. Genom att dra fram tvättmaskinen kommer man åt ett vattenlås för avloppet som skall rensas. Här finns även en avstängningsventil för vattnet. Den skall vara stängd när maskinen inte används. Tänk på att luddfilter skall rengöras då och då.

I väggen bredvid tvättmaskinen mynnar ett rör som är en dränering av rörschaktet. Om det rinner vatten härifrån ring omgående felanmälan.

Vattenavstängning

Ventiler för att stänga av vattenledning till er lägenhet sitter bakom en lucka i taket strax över duschen.

Ventilation

Fastigheten är utrustad med ett mekaniskt frånluftssystem i bad och kök. Spiskåpan har i normalläget en viss utsugning men kan via vredet vridas upp till forcering vid matlagning.

I spiskåpan sitter ett ståltrådsfilter som skall diskas med varmt vatten och diskmedel då och då. I vardagsrum, sovrum och kök finns en friskluftsventil över fönstren som skall vara öppen för att få genomventilation av lägenheten. Genom att ta av yttre plastdelen kan öppningen regleras. Tänk på att öppningen aldrig skall vara helt stängd. Filtret som finns här skall rengöras i ljummet vatten med diskmedel.

Ytterdörr

Lägenhetens ytterdörr är av säkerhetstyp och inga hål eller skruvhål får utföras. Behov av 7-tillhållarlås och säkerhetskedja finns inte och får därför inte monteras.

Ändringar

Om ni vill måla eller tapetsera om, eller göra andra ändringar i lägenheten måste ni ha vårt tillstånd i varje separat fall. Vårt krav är att arbetet ska vara fackmässigt utfört och med neutrala färger. Men kom ihåg att vid en avflyttning kan ni bli ersättningsskyldig för icke fackmässiga arbeten, skador och onormalt slitage. Se bifogad folder.

Vi och fastighetsägaren hoppas att Ni skall trivas i Er lägenhet och att vi får ett gemensamt trivsamt förhållande.

Med vänliga hälsningar
FÖRVALTNINGSTEKNIK LB AB

Lars Bondesson

Dokument