Hushållssopor / matavfall

Hushållssopor och matavfall läggs i olika behållare i miljörummet på gården framför huset. Observera att hushållssopor och matavfall sorteras separat.

Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive kärl i miljörummet, där även särskilda papperspåsar finns att hämta.

Källsortering – Miljörum

I miljörummet vid kan man även sortera sitt andra avfall såsom papper, glas m.m. Mer information om källsorteringen framgår av den information som finns uppsatta i miljörummet. Grovsopor får våra boende själv transportera till närmaste deponicentral.

Tillträde miljörum

Tillträde till soprummen sker med lägenhetsnyckeln.