Ranagård

Ranagård ligger i Söndrum, väster om Halmstad centrum. Här planerar Tornet att bygga 72 yteffektiva och trivsamma hyresrätter, från 1 ROK till 3 ROK. Vårt lägenhetsutbud blir ett viktigt komplement till den övriga småhusbebyggelsen som finns i Söndrum. Husen byggs med träfasader och här skapas utrymme för mötesplatser och stadsodling. Det kommer även att finnas ett möteshus för samvaro, barnkalas, studiecirklar etc. Helt enkelt ett attraktivt bostadskvarter där man vill bo kvar.

Gröna mötesplatser

I Ranagård bygger vi gröna utemiljöer som ger trygghet och avkoppling. Gårdarna ska erbjuda en trygg och variationsrik miljö för alla årstider och alla tider på dagen. Och för alla åldrar. Här betonas möjligheterna till urban odling och olika typer av mötesplatser för de boende. Det gör vi genom en omsorgsfull trädgårdsplanering där det kommer finnas ytor för egen odling. Byggnaderna som omger de gemensamma gårdarna skapar en skyddad utemiljö med träd, grönska och lekplats. Marklägenheterna får generösa uteplatser.

Vatten i planeringen

Hänsyn tas också till klimatförändringar. För att möta risken för skyfall har vi planerat för genomsläppliga markbeläggningar där vattnet snabbt kan sjunka undan.

Energieffektivt

Husen förses med innovativ energiförsörjning; en kombination av värmepumpsanläggning, solhybrider på taken och fjärrvärme.
Energisnålt och klimatsmart. Under höst, vinter och vår hämtas värme från berget. Under sommaren lagras solenergin i marken. Vi satsar stort på förnybar energi som sparar på miljön.

Intresseanmälan

För mer information kontakta:
Jette Jensen
jette.jensen@tornet.se
070-283 22 87