Tornet bygger cirka 100 nya bostäder i trä på området Åsen i Jönköping.

Byggnationer i trä var det som önskades för bostadsområdet, vilket nu också kommer att bli verklighet. Byggnation i trä ger ett mindre koldioxidavtryck, men syftet är också sunda bostäder och trä kommer användas i både stommar och fasader.

Ytterligare exempel som visar att området kommer få en grönare profil är solceller på taken och underlättande åtgärder för att få fler att välja cykeln. Tanken är också att grönområdena ska uppmuntra till egen och gemensam odling; dessutom kommer både ettor och större lägenheter ha samma möjligheter till egen uteplats eller terrass.

Många av fastigheterna blir i mindre storlek, för att anpassas till området.

Det blir nydanande stadsvillor för flera familjer, som delas upp på två till sex lägenheter per plan. Husens träfasader går i vackra toner – från falurött, till slamfärg som får åldras naturligt.

Gemenskap är ett av ledorden, och förutom traditionella gemensamma utrymmen så har man också hittat nya, kreativa lösningar för att bygga för umgänge. Utmed hela området skapas ett grönt flöde, där unika, sociala och hållbara idéer tar plats så som ett gemensamt växthus för de boende, en fruktlund dit alla är välkomna, en porlande bäck som binder ihop – och därtill plats för lek och umgänge.

Det nya området ska smälta in i de befintliga omgivningarna, vilket de gröna lösningarna bidrar till. Husens gårdar får breda ut sig, och privata förträdgårdar växer in i gemensamma grönområden.

Området består av totalt åtta flerbostadshus med karaktär av stadsvillor och stadsradhus. Inom det södra av de två kvarteren utmed Samsetgatan och utmed esplanaden har flerbostadshusen två våningar och inred vind. Inom det norra delen av de två kvarteren utmed Samsetgatan har fler bostadshusen tre våningar med inred vind. Lägenheterna är i hög standard och i storlekar från 1 rok till 4 rok. Parkeringsplatserna är förlagda mellan och delvis bakom husen.

Illustrationsplan enligt markanvisningsförslag.

Hitta hit:

Intresseanmälan KONTAKT

Uthyrning & Administration:
Jette Jensen
jette.jensen@tornet.se