Vi växer i Varberg

Vi växer vidare på Västkusten och planerar för hyresrätter i Breared/Jonstaka i Varberg. Vi har även fått anvisad mark i attraktiva Västerport, en ny hållbar stadsdel där vi satsar på ett socialt hus med mötesplatser, takterrasser och gemensamt odlingshus.

På Tornet har vi ett stort intresse av att få vara med och utveckla olika delar av denna expansiva kuststad. Vår målsättning är att få bygga och förvalta totalt 1000 hyresrätter i Varberg, Västsveriges kreativa mittpunkt.

Jonstaka

Vi tänker oss en form av blandstadskvarter i en varierad, urban miljö. Kvarteret begränsas av lågfartsgator och centralt i varje område finns en grön lunga med stadsodling, lek- och mötesplatser. Den befintliga järnvägen kan bli en framtida gång- och cykelväg mot centrum. Det planeras även för att anlägga en park i anslutning till området och angränsande till Varbergs centrum. Som alltid arbetar vi för ett energieffektivt byggande och resurseffektivt materialutnyttjande. Hållbara produktval och rimliga boendekostnader gör områdena till attraktiva boendemöjligheter i Varberg.

Västerport

Planerna börjar ta form för de nya kvarteren i Västerport. Det uppmärksammade området kommer att utvecklas under flera etapper och vi är verkligen stolta och glada över att få möjlighet att vara med och skapa en ny stadsdel från grunden.

Många saker gör projektet unikt, i Västerport kommer man att öppna upp hamnområdet och koppla ihop det med stadskärnan och havet. Gemensamt för hela området är vikten av att prioritera hållbarhetsfrågor. Och att skapa ytor för rekreation och umgänge.

Vår idé bygger på ett socialt hus med trapphus som binds ihop med uppglasad fasad mot gården. En fasad som vi tänker kan öppnas upp helt och bli en del av gården. I detta rum skapas mötesplatser och en bytes-/lånevägg för saker man inte längre använder men som kan komma andra till godo. Vi vill skapa ett grönt mittstråk med vatten på gården och många sittplatser för gårdsgemenskap och rekreation. Vi tänker oss även cykelparkering med ytor för att fixa med cykeln. Via trapphusen når man takterrasser på olika nivåer och ett gemensamt odlings-/växthus.

Vi ser solceller som en självklarhet och vi tänker oss materialval som tål salta vindar och som åldras vackert. Materialen kopplas till hamnens historia och närliggande hus. Industriellt, men med en mänsklig och go känsla.

För mer information kontakta:
Henrik Oretorp
henrik.oretorp@tornet.se
0737-19 92 98