Tornet tilldelas mark i Helsingborg

Det är med glädje vi kan konstatera att Tornet erhåller markanvisning av Helsingborgs stad. Av de totalt 14 anbud som prekvalificerade sig, gick Tornet vidare och tilldelas nu mark för byggande av hyresrätter och bostadsrätter i kvarteret Islaggen 1, som ligger vid Maria station.

I motiveringen framgår det att Tornet kvalificerade sig genom de många gröna värden vi redovisade. Vi gjorde en noggrann beskrivning av hur växtligheten i kvarteret skulle utföras med fokus på lokalt förekommande arter. Vi föreslog även lummiga takterrasser, grönska på fasader och odlingslådor – aspekter som jurygruppen ansåg inte bara bidrar till biologisk mångfald utan även till en attraktiv boendemiljö.

Husen kommer att utformas i samarbete med White arkitekter. Vi tänker tegel och puts som fasadmaterial, tillsammans med en viss variation i volymer och indragna balkonger med fasad av trä. Detta för att ge ett varmt intryck och liv åt byggnaden. Juryn ansåg att vårt förslag förhåller sig väl till omgivningen och att balkongernas utformning är avgörande för gestaltningen och en viktig del av det arkitektoniska uttrycket.

Därmed kan byggandet av lägenheter nu påbörjas inom Maria station, etapp 2. Bostäderna blir välplanerade med goda ljusförhållanden och de flesta kommer att ha tillgång till egen balkong. Parkeringarna placeras i ett underjordiskt garage där det även kommer att finnas cykelparkering. För mer information kontakta: 

Henrik Oretorp
0737-199298
henrik.oretorp@tornet.se