Tornet rullar in i Svenska Cykelstäder

Tornet går nu in som medlemmar i Svenska Cykelstäder, en förening som målmedvetet arbetar för cykelns och cyklingens möjlighet att bidra till hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer.

– Med våra erfarenheter om var och hur vi bygger våra fastigheter är jag övertygad om att vi kan bidra till föreningens fortsatta arbete. Vi är givetvis även intresserade av det kunskapsutbyte och den samverkan denna plattform kan ge, säger Tornets vd, Göran Wendel och tillägger:

– Tornet inleder varje byggprocess med att göra en hållbarhetsanalys där vi studerar projektets lokala, regionala och globala miljöeffekter. Det innebär bland annat att vi arbetar med mobilitetsplaner och där har cykeln en given roll.

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner, organisationer och företag som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 27 svenska kommuner. Tornet blir nu den tredje associerade medlemmen.

För mer information kontakta:

Göran Wendel, vd Tornet 070-556 57 59 goran.wendel@tornet.se

Henrik Oretorp, ordf. Svenska Cykelstäder 070-334 75 13 henrik.oretorp@halmstad.se

Om Tornet: Bolaget bildades 2010 och ägs idag av Riksbyggen, Folksam, Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna. Målet är att bygga 500-700 nya hyresrätter årligen i Stockholm, Mälardalen, Göteborg och den svenska delen av Öresundsregionen.