Tornet blir medlem i Sveriges snabbast växande hållbarhetsorganisation

Bostadsföretaget Tornet går nu in som medlem I Sweden Green Building Council, SGBC, vars syfte är att stärka och stödja det hållbara byggandet. Tornet blir medlem 350 och är därmed en milstolpe i organisationen som grundades 2009.

– Vi har valt att bli medlemmar eftersom vår egen filosofi om ett hållbart byggande stämmer väl överens med SGBC:s syften. Vi kan stå starka var och en för sig, men att arbeta gemensamt för samma mål är viktigt för att stärka det miljövänliga byggandet, säger Göran Wendel, vd för Tornet och tillägger:– De verktyg som SGBC erbjuder genom certifieringssystem ser vi också som en tillgång. Att ha samma mall att utgå ifrån underlättar kontrollen av att vi gör bra saker. Samtidigt stimulerar det viljan att bli ännu bättre.SGBC arbetar för att utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Man vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. Framgången och styrkan i organisationen är att medlemmarna representerar hela samhällsbyggnadssektorn, vilket gör att alla berörda parter är med på banan.

För mer information kontakta:
Göran Wendel, vd Tornet 070-556 57 59 goran.wendel@tornet.se

Om Tornet: Bolaget bildades 2010 och ägs idag av Riksbyggen, Folksam, Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna. Målet är att bygga 500-700 nya hyresrätter årligen i Stockholm, Mälardalen, Göteborg och den svenska
delen av Öresundsregionen.