Stora planer för Borås

Tillsammans med Bostäder i Borås har vi stora planer för stadsdelen Hässleholmen där ett helt nytt bostadsområde med 1500 nya bostäder kan bli verklighet. 

Bygga bort otrygghet 

Vi har gemensamt tagit fram ett förslag på hur vi kan utveckla Hässleholmen till en livskraftig stadsdel med blandad bebyggelse av radhus, punkthus och flerbostadshus. Både hyres- och bostadsrätter. Människor med olika sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar ska kunna hitta ett boende som passar just dem.  

Positiv samhällsutveckling

Vi på Tornet har sedan tidigare goda erfarenheter av att arbeta med stadsomvandling av utsatta bostadsområden. Med ny hållbar bebyggelse och nya verksamheter höjs områdets attraktionsvärde. Tillsammans är vi två långsiktiga aktörer som kompletterar varandra väl och vill bygga starka samarbeten över tid. 

Jämlikare livsvillkor

Vi vill skapa förutsättningarna för en blomstrande stadsdel med mer jämlika livsvillkor. Ett varierat bostadsutbud kan vara ett led i att förändra Hässleholmens ensidiga karaktär. Blandningen av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt skapar en varierad stadsbild med olika boendeformer för alla livssituationer.

Som i många andra städer pågår planering för att omvandla större trafikleder till stadsgator med prioritet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Vi tänker oss även lokaler för småbutiker längs med stadsgatorna och sociala mötespunkter med torg, vattendammar, sitt- och grillplatser och lekplatser. Självklart vill vi ge förutsättningar för de boende att medverka i utformningen av den gemensamma miljön.

För mer information kontakta:
Henrik Oretorp
henrik.oretorp@tornet.se
073-719 92 98

Tornet bildades 2010 och ägs idag av Folksam, Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna.

Bostäder i Borås är ett kommunalt bostadsbolag, som sedan 1923 har erbjudit ett rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar i Borås.