Först ut med att bygga Örebros nya gröna stadsdel

Tornet har fått bygglov för sin del av Tamarinden, en stadsdel som blir Sverigeledande med sina många unika klimatsmarta lösningar. Första spadtagen tas i höst.

Tornet är först ut att få bygga och det handlar om 182 bostäder, en affärslokal, en privat förskola samt ett garage. Byggandet kommer att genomföras av HMB Construction.

Höga ambitioner för hållbar cirkulär livsstil och lagring av energi

– Tornets grundläggande affärsidé är alltid att projektera utifrån hållbarhet ur alla aspekter, men denna gång är listan över olika åtgärder och lösningar extra lång. En del av dem genomförs enbart i vår del av Tamarinden, en del sker i samverkan med andra aktörer i området, säger Tornets projektledare Thomas Norr.

Tornets byggnader har utformats med energifokus från grunden, med låg energiförbrukning, små energiförluster och en målsättning att bli självförsörjande på el. Byggnaderna är vridna för att ge stora takytor i rätt riktning för att kunna fånga solenergin under hela dagen.

Dessutom kommer byggnaderna dela både el och värme i ett lokalt kvartersnät – unikt och det första i Sverige. Ambitionen är att Tamarinden ska bli en vägvisare för hur vi kan bygga klimatsmart och därmed bidra till att snabba på klimatomställningen.

Ytterligare ett exempel från den långa listan av hållbarhetsaspekter i detta nya område är att Tornet prioriterar trafikslag i ordningen: gång, cykel, buss och sist bilen. Detta bidrar till tryggare och mer trivsam miljö som leder till mänskliga möten, rörelse och därmed också förbättrad folkhälsa.

– Tamarinden har onekligen mycket att erbjuda. Vi ser fram emot höstens första spadtag, avslutar Thomas Norr, projektchef på Tornet.

Mer om Tamarinden finns här på kommande projekt

För mer information, kontakta:
Thomas Norr, Projektchef Tornet
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se