Ny stadsdel på gång i Malmö

I takt med att Malmö växer utvecklas Jägersro från att vara ett renodlat centrum för trav och galopp till att även bli en hållbar stadsdel med en mix av boendeformer. Vi på Tornet är med och planerar och projekterar för områdets hyresrätter.

På Jägersroområdet kommer en ny grön stadsdel med bostäder, förskolor och serviceverksamheter att växa fram. Här planeras för en blandad bebyggelse med både bostadsrätter, hyresrätter och radhus. Totalt kommer ca 5000 bostäder att byggas i området och här kommer även att finnas ett större grönområde, kontors- och verksamhetslokaler, skolor och äldreboende – allt för att skapa en levande stadsdel för alla åldrar. Utvecklingen sker i ett samarbete mellan MKB Fastighets AB, Skanska Sverige AB och Tornet AB.

Gröna förutsättningar

En grundförutsättning för projektet är att utveckla en plattform för ökat hållbart byggande. Alla aktörer drivs av höga ambitioner och visioner för framtidsinriktade och klimatneutrala lösningar. Området präglas idag av hästsport och idrottsliv och av närheten till naturen. Den nya stadsdelen ska ta vara på läget och platsens naturliga, gröna förutsättningar och kombinera det med den moderna teknikens mest spännande möjligheter inom digitalisering, kommunikation och logistik. Fysiskt är det också korta avstånd och goda kommunikationer mellan den nya stadsdelen och resten av Malmö. Byggstart beräknas till 2024/2025.

För mer information kontakta:
Ulrika Lindmark, VD Projekt Jägersro
ulrika.lindmark@projektjagersro.se
0705-31 74 22