Framtidsvisioner i Linköping

Vi är både stolta och glada över att ha vunnit markanvisningstävlingen i spännande Vallastaden och etablerar oss nu även i Linköping. Vallastaden är en otroligt kreativ, hållbar och innovativ stadsdel med blandad bebyggelse som bjuder in till mångfald och möten över generationsgränserna.

Vallastaden ligger strax väster om Linköpings innerstad, det är en stadsdel som ingen annan, ett unikt och visionärt samverkansprojekt mellan olika aktörer i kommunen. Här skapas en blandad boendemiljö med människan i fokus. Allt med siktet inställt på variation, kreativitet och hållbarhet och på de människor som ska leva här.

Vår vision är den historiska bygemenskapen men i modern gestaltning med mycket gröna inslag. Här skapas en stadsdel med stark identitet och höga ambitioner inom hållbart byggande, gröna gårdar och klimateffektiv uppvärmning. Kvarteret kommer att utmärkas av solceller, trä, fasadodlingar och kreativa mötesplatser. Smarta, innovativa tekniklösningar ökar möjligheterna för de boende att leva resurseffektiva och cirkulära liv. Genom en AI-baserad digital plattform guidas de boende att göra hållbara val i vardagen, t.ex när det gäller val av färdmedel och förbrukning av vatten och el. Energisystemet optimeras för låg klimatpåverkan och energieffektivitet.

Med Vallastaden Next Generation vill vi på Tornet skapa möjligheter för olika generationer att leva och växa tillsammans, vi bygger hyresbostäder för människor med olika bakgrund och behov. Med stolthet tar vi nu steget in i Linköping och framtiden!

För mer information kontakta:
Henrik Oretorp
henrik.oretorp@tornet.se
0737-19 92 98

Thomas Norr
thomas.norr@tornet.se
0737-62 97 35