Tornet utvecklar framtidens boende i Järfälla!

Tornet har beviljats stöd från Boverket att utveckla framtidens boende med spjutspetslösningar inom AI, energi och hållbarhet. Ett innovativt projekt med höga ambitioner inom klimat och hållbar cirkulär livsstil!

Projektet Tallbohov i Järfälla kommer att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Här utvecklas en metod för flexibel energiförsörjning som med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) vid varje tidpunkt väljer det energislag (solenergi, berg-/fjärrvärme eller köpt el) som ger lägst klimatavtryck. Och förutser behov av lagring och förbrukning av energi.

Via en digital plattform uppmuntras de boende till hållbara och klimatsmarta val. Med hjälp av en chatbot som talar flera språk kan etniska och språkliga hinder överbryggas. Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp på hållbarhet med både klimat, trygghet och trivsel. Här börjar framtiden!

För mer information, kontakta:
Thomas Norr, Projektchef Tornet
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se

Therese Wernstedt, Miljö & Hållbarhet, ÅF-Infrastructure
010-505 31 99
therese.wernstedt@afconsult.com