Första spadtaget för etablering i norra Sverige

Tornet växer norrut och första etableringen sker i Umeå. Tillsammans med Peab Bostad påbörjas bygget av 440 lägenheter. Rödängs Trädgårdar byggs i ett attraktivt område strax utanför centrum. Det nya bostadsområdet får en grönskande och ätbar innergård med tillgång till fruktträd, bärbuskar och odlingslådor.

Hållbara hyresrätter

I Rödängs Trädgårdar byggs ett bostadsområde som kännetecknas av höga krav på ekologisk och social hållbarhet. Målet är en balans mellan sunda bostäder och förnuftig byggekonomi. Vi satsar på lågenergibyggande med höga krav på hållbarhet. Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver och på taken installeras solpaneler. I anslutning till området kommer det att finnas parkeringsgarage med laddstolpar.

– Vi tror på Umeå som en fortsatt expansiv stad. Här vill vi finnas långsiktigt och växa tillsammans med Umeå kommun, säger Tornets VD Göran Wendel.

Nära till allt

Kommunikationerna är väl utbyggda. Längs ett parkstråk kommer man till Västerslätts centrum där service som banker, livsmedelsaffär och butiker finns. Det är nära till natur och rekreation, här finns exempelvis löp- och skidspår vid Rödberget.

Ätbara trädgårdar

Visionen är en generös och grönskande innergård, omsluten av skyddande huskroppar. Här ska det finnas plats för odling, umgänge och aktiviteter. Vi tänker oss bärbuskar, fruktträd och odlingslådor. En samlingsplats för alla åldrar.

Fint beläget

Området Rödäng ligger fint vid Tvärån, med skolor och förskolor i närheten. I samband med byggandet av bostäderna kommer även en bro över Tvärån att uppföras. Av de totalt 440 bostäderna bygger Tornet 226 hyresrätter och Peab Bostad 214 bostadsrätter. Hela byggprojektet genomförs av Peab Entreprenad. De första inflyttningarna sker 2023 och allt beräknas stå klart 2025.