Första spadtaget för Electric Village

En starkt symbolisk handling för byggande med klimatomställning i sikte. Electric Village är ett koncept som förenar ny spjutspetsteknologi inom framtidens energilösningar med gröna stadsdelar och biologisk mångfald. Först ut är Tallbohov Electric Village i Järfälla.

Tallbohov Electric Village, norr om Stockholm, är ett pilotprojekt som kommer att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Allt i enlighet med den klimatomställning som krävs om vi ska uppnå målen i Parisavtalet och Agenda 2030. Med forskningsstöd från Boverket på 20 miljoner kronor har vi utvecklat en unik metod för flexibel energiförsörjning som gör att fastigheterna blir så gott som självförsörjande på energi.

Ett innovativt projekt med höga ambitioner inom klimat och hållbar cirkulär livsstil

Med hjälp av artificiell intelligens, AI, kombinerar vi solenergi och bergvärme med ny vätgasteknik. Systemet förutser behov och förbrukning och väljer det energislag som för stunden ger lägst klimatavtryck. De boende uppmuntras till miljövänliga val av vår nyutvecklade app TORNA, en digital plattform som talar flera språk och vägleder de boende i klimatsmart resande, sopsortering, matinköp med mera.

  • Banbrytande teknik för framtidens energisystem
  • Hållbar cirkulär livsstil
  • Kunskapsspridning nationellt och internationellt

Forskning och utveckling i samarbete

Tallbohov Electric Village utvecklas av Tornet AB tillsammans med:

  • KTC Control AB
  • AFRY
  • Bengt Dahlgren AB
  • Nilsson Energy AB

Själva byggandet kommer utföras av HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen. De första 180 lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2023. Totalt planeras för 300 lägenheter i Tallbohov.

För mer information, kontakta:
Thomas Norr, Projektchef Tornet
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se