Förändrat ägande i Tornet

Ägandet i Tornet har förändrats efter att Folksam, Peab och Balder förvärvat Riksbyggens aktier i bolaget. Sedan tidigare ägde Peab och Balder 31 procent och Folksam 19 procent. De kvarstående parterna har nu förvärvat Riksbyggens 19 procentiga ägarandel så att ägandet är lika fördelat med en tredjedel per delägare.

Peab förvärvar därmed 2,3 procent av aktierna i Tornet för en köpeskilling på 17 MSEK. De tre aktieägarna har dessutom ställt ut ägarlån till Tornet om 100 MSEK vardera.

Tornet äger och förvaltar samt utvecklar hyresrättsfastigheter i Sveriges storstadsregioner. Bolaget har fastigheter motsvarande 1 166 lägenheter i förvaltning samt pågående utveckling av fastigheter motsvarande 766 lägenheter.

– För oss i Peab är Tornet ett av våra viktiga joint venture bolag. Via vårt ägande i Tornet får vi en balanserad exponering mot hyresrätter i storstäderna. Efter ett antal år har bolaget nu ett flertal lägenheter i förvaltning som ger ett positivt resultatbidrag inom Affärsområde Projektutveckling. Vi ser fram emot att ytterligare utveckla bolaget tillsammans med Balder och Folksam, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling, mobil: 0733 33 94 22
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725 33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.